Konkurs SARP nr 1031

Jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO w Osace Japonia, 2025
KONKURS PROWADZONY JEST W FORMULE FLAMANDZKIEJ

Aktualności

Informacja

Informację dodano: | Aktualizacja:

Działając na podstawie „Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO w Osace Japonia, 2025” w formule flamandzkiej, Konkurs SARP o numerze 1031, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich, Organizator podjął decyzję o niewyłonieniu  najlepszej pracy i nieprzyznaniu I, II i III Nagrody. 

Przyznane zostało ex aequo pięć Wyróżnień oraz nagrody pieniężne w wysokości po 20 000 zł dla każdego z Uczestników Konkursu zakwalifikowanego do Etapu II Konkursu, tj.:

 • 025 ATI Architektura Technika Inwestycje sp. z o.o.
 • 034 MFRMGR sp. z o.o. 
 • 038 Alicja Kubicka & Borja Martinez
 • 048 Nizio Design International
 • 055 Medusa Group

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu każdemu z zakwalifikowanych do Etapu II Uczestników Konkursu, niezależnie od przyznanych nagród pieniężnych, zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł brutto za udział w Etapie II Konkursu i złożenie kompletnej pracy konkursowej. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w związku z decyzją Organizatora, nie zostaje przyznana.

Wyniki kwalifikacji do II etapu

Informację dodano: | Aktualizacja:

W dniu 5 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego w sprawie oceny opracowań studialnych (portfolio Uczestnika i szkice wstępne) złożonych w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej PAWILONU POLSKI na Wystawie Światowej EXPO w Osace, Japonia 2025. Konkurs prowadzony jest w formule konkursu flamandzkiego.

Sąd Konkursowy:

 1. Marek Dunikowski – architekt, Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).
 2. Marcin Pawłowski – architekt, Sędzia Referent, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).
 3. Tsutomu Nozaki – architekt, Sędzia, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). - nieobecny
 4. Oskar Derych – Sędzia ze strony Organizatora
 5. Aleksandra Tomczyk – Sędzia ze strony Organizatora
 6. Marta Szczygieł – Sędzia ze strony Organizatora
 7. Magdaleny Skarżyńska – Sędzia ze strony Organizatora

W posiedzeniu udział wziął arch. kraj. Marek Szeniawski, Sekretarz Konkursu. Jako eksperci ze strony Zamawiającego udział wzięły Pani Eliza Klonowska-Siwak oraz Pani Maria Ostrowska.

Sąd Konkursowy zakwalifikował do II Etapu 5 opracowań studialnych. Zostały one uznane za najlepiej odpowiadające oczekiwaniom Organizatora i istotnym wymogom wytycznych wynikających z niniejszego Regulaminu.

 • 025 ATI Architektura Technika Inwestycje sp. z o.o.
 • 034 MFRMGR sp. z o.o.
 • 038 Alicja Kubicka & Borja Martinez
 • 048 Nizio Design International
 • 055 Medusagroup

Marek Szeniawski
Sekretarz Konkursu

Odpowiedzi na pytnia

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano II, III i IV część odpowiedzi na pytania Uczestników Konkursu (pytania 18-25 oraz 26-34 i 35-36)

Angielska wersja regulaminu konkursu / Competition Regulations in English

Informację dodano: | Aktualizacja:

Dodano angielską wersję Regulaminu Konkursu.

Added English version of Competition Regulations.

Odpowiedzi na pytnia

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano I część odpowiedzi na pytania Uczestników Konkursu (pytania 1-17)

Ogłoszenie o konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Konkurs SARP nr 1031

Jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PAWILONU POLSKI NA WYSTAWIE ŚWIATOWEJ EXPO W OSACE JAPONIA, 2025 

KONKURS PROWADZONY JEST W FORMULE FLAMANDZKIEJ

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym 
i funkcjonalno–użytkowym koncepcji, zgodnej z założeniami, wytyczne i uwarunkowaniami do opracowania koncepcji będącej przedmiotem Konkurs wskazanymi w Regulaminie Konkursu (załączniki)  jako zakres opracowania konkursowego. Zadaniem podstawowym Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę Prac Konkursowych zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej koncepcji konkursowej. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą i otrzyma I nagrodę zaproszony zostanie do negocjacji Umowy na wykonanie Przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia polegać będzie na opracowaniu Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i wynikającym z przedstawionej Pracy konkursowej, pozyskanie i opracowanie materiałów przedprojektowych oraz innych niezbędnych opracowań i materiałów niezbędnych do realizacji Inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji.