Konkurs SARP nr 1031

Jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO w Osace Japonia, 2025
KONKURS PROWADZONY JEST W FORMULE FLAMANDZKIEJ

Korespondencja z Uczestnikami Konkursu odbywać się będzie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Konkursowej EPK SARP. Zaproszenie do składania Prac Konkursowych, ewentualne wezwania do uzupełnienia braków formalnych zgłoszeń do Etapu II lub Prac Konkursowych, odpowiedzi lub wyjaśnienia na pytania Uczestników oraz inne dodatkowe wyjaśnienia wysyłane będą poprzez EPK SARP.
Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się do Organizatora Konkursu o wyjaśnienie postanowień Regulaminu. Komunikacja między Organizatorem a Uczestnikami Konkursu odbywa się za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Konkursowej EPK SARP.
Rejestracja i założenie konta oznacza konieczność akceptacji regulaminu EPK i zapoznania się z instrukcjami korzystania z konta na EPK: https://epk.sarp.pl

UWAGA:

  1. Instrukcja składania wszelkich dokumentów elektronicznych oraz innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „EPK – Instrukcja dla Uczestnika”.
    Dokument dostępny jest na stronie EPK (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”
  2. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w komunikacji elektronicznej znajduje się w dokumencie o nazwie: „Regulamin Platforma ZETO PZP”
    Dokument dostępny jest na stronie Platformy (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”

Instrukcja platformy dla użytkowników

Regulamin platformy