Konkurs SARP nr 1031

Jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO w Osace Japonia, 2025
KONKURS PROWADZONY JEST W FORMULE FLAMANDZKIEJ

Kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

 • kryteria pierwszorzędne:
  • atrakcyjność i realność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych;
  • trafność oraz prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych (ze szczególnym uwzględnieniem elastyczności przekształceń powierzchni wystawienniczej) i programowo przestrzennych pawilonu i zagospodarowania działki;
  • ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji;
  • zasadność przyjętych rozwiązań technicznych z uwzględnieniem rozwiązań energoosz- czędnych.
 • kryteria drugorzędne:
  • koszt realizacji inwestycji w kontekście przyjętych rozwiązań w zestawieniu z informacją dotyczącą kosztów realizacji złożoną przez Uczestnika Konkursu o której mowa w Regulaminie konkursu
  • koszt dokumentacji projektowej, o której mowa w Regulaminie konkursu