Konkurs SARP nr 1031

Jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO w Osace Japonia, 2025
KONKURS PROWADZONY JEST W FORMULE FLAMANDZKIEJ

Nagrody

Nagrody pieniężne (w łącznej kwocie 100 000,00 zł brutto):

  • I Nagroda – 50 000,00 zł brutto
  • II Nagroda – 30 000,00 zł brutto
  • III Nagroda – 20 000,00 zł brutto

oraz zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego Praca otrzymała I Nagrodę, do negocjacji w Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Za zakwalifikowanie do Etapu II konkursu każdemu Uczestnikowi Konkursu, który wykonał pracę Konkursową, w tym uczestniczył w warsztatach, a następnie skutecznie złożył Pracę Konkursową, zostanie wypłacone wynagrodzenie  w wysokości 10 000, 000 zł brutto