Konkurs SARP nr 1031

Jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO w Osace Japonia, 2025
KONKURS PROWADZONY JEST W FORMULE FLAMANDZKIEJ

Harmonogram konkursu

ETAP I KONKURSU

Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej.

4 listopada 2022r.

Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie.

do dnia 10 listopada 2022r.

Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na stronie Konkursu.

do dnia 15 listopada 2022r.

Rejestracja i zgłoszenie do II Etapu Konkursu zainteresowanych udziałem w Konkursie na Elektronicznej Platformie Konkursowej.

do dnia 24 listopada 2022r.

Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu oraz przekazanie przez EPK SARP ewentualnych dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu.

do dnia 1 grudnia 2022r.

ETAP II KONKURSU

Składanie pytań przez Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II.

do dnia 4 grudnia 2022r.

Rozsyłanie odpowiedzi na pytania Uczestników Konkursu.

do dnia 8 grudnia 2022r.

Spotkania warsztatowe Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego. Spotkania warsztatowe będą odbywać się w Warszawie.

Miejsce oraz godzina spotkań warsztatowych z Uczestnikami zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu i podane do wiadomości minimum dwa tygodnie przed terminem warsztatów.

Uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie

Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach.

do dnia 28 grudnia 2022r.

Składanie pytań przez Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II.

do dnia 8 stycznia 2023r.

Rozsyłanie odpowiedzi na pytania.

do dnia 20 stycznia 2023r.

Termin składania Prac Konkursowych w siedzibie SARP – „wersja papierowa”:

Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
(godziny pracy od 09.00 do 16.00)

oraz wersja elektroniczna przez EPK SARP.

do dnia 25 stycznia 2023r.

Prezentacja przez Uczestników Konkursu Prac Konkursowych członkom Sądu Konkursowego. Prezentacja Prac Konkursowych będzie odbywać się w Warszawie.

Miejsce oraz godzina prezentacji Prac Konkursowych przez każdego z Uczestników zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości minimum dwa tygodnie przed terminem prezentacji.

Uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie Nagród.

O miejscu i godzinie Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani za pomocą EPK SARP.

9 lutego 2023r.

Ewentualna wystawa pokonkursowa.

9 lutego 2023r. – 16 lutego 2023r.

Ewentualna dyskusja pokonkursowa.

16 lutego 2023r.