Konkurs SARP nr 1031

Jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO w Osace Japonia, 2025
KONKURS PROWADZONY JEST W FORMULE FLAMANDZKIEJ

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania
1. 21.11.2022, 13:04:52 21.11.2022, 13:04:52 Competition regulations Pobierz plik » (format .pdf, 333.49 KB)
2. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Regulamin konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 542.56 KB)
3. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr F 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku Pobierz plik » (format .doc, 52.50 KB)
4. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr F 3 - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. Pobierz plik » (format .doc, 49.50 KB)
5. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr F 4 – Karta autorska Pracy Konkursowej Pobierz plik » (format .doc, 49.00 KB)
6. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr F 5 – Oświadczenie o udzieleniu Organizatorowi licencji Pobierz plik » (format .docx, 35.62 KB)
7. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr F 6 – Oświadczenie dotyczące praw autorskich Pobierz plik » (format .docx, 24.85 KB)
8. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr F 7 – Pokwitowanie złożenia Pracy Konkursowej (wersja papierowa) Pobierz plik » (format .doc, 29.50 KB)
9. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr F 8 – Bilans terenu Pobierz plik » (format .docx, 18.18 KB)
10. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr M 9 – Informacja o szacowanych kosztach realizacji Inwestycji Pobierz plik » (format .docx, 22.45 KB)
11. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr M 10 – Informacja ogólna o szacowanych kosztach wykonania przedmiotu zamówienia. Pobierz plik » (format .docx, 22.55 KB)
12. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr M 11a – Założenia, wytyczne i uwarunkowania do opracowania koncepcji będącej przedmiotem Konkursu Pobierz plik » (format .docx, 27.57 KB)
13. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr M 11b – Mapa zasadnicza dla terenu opracowania konkursowego z naniesionymi granicami opracowania Pobierz plik » (format .pdf, 527.69 KB)
14. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr M 11c - Koncepcja programowa EXPO 2025_Konkurs_architektoniczny Pobierz plik » (format .pdf, 960.13 KB)
15. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr M 11d – Masterplan_Osaka Pobierz plik » (format .pdf, 28.28 MB)
16. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr M 11e – Participant Handbook Pobierz plik » (format .pdf, 1.58 MB)
17. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr M 11f – Universal design guidelines (EN) (June2022) Pobierz plik » (format .pdf, 6.51 MB)
18. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr M 11g – Theme Guide (EN) (Mar2021) Pobierz plik » (format .pdf, 6.89 MB)
19. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr M11h - GL4-7-1 Construction Demolition guidelines type A EN r (June2022) Pobierz plik » (format .pdf, 3.93 MB)
20. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik M11i - Design Guidelines type A (EN) (June2022) Pobierz plik » (format .pdf, 22.06 MB)
21. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik M11j - Design Guidelines Appendix (EN) (Jul 2021) Pobierz plik » (format .pdf, 3.55 MB)
22. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik M11k - BIM requirements (EN) (Jul 2021) Pobierz plik » (format .pdf, 1,015.15 KB)
23. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik M11l - Building Pavilions(FAQs) Pobierz plik » (format .pdf, 1.19 MB)
24. 04.11.2022, 20:15:28 04.11.2022, 20:15:28 Załącznik nr 11m Presentation_Architectural & Construction Guidance for Type A Pavilions_20220708 Pobierz plik » (format .pdf, 4.82 MB)

UWAGA:
Powyższe Załączniki do Regulaminu Konkursu mogą być wykorzystane przez Uczestnika Konkursu wyłącznie do celów związanych z niniejszym konkursem.